|
   
 

5 ปีที่ขัดแย้ง

ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา เราได้ยินคำว่า “การพัฒนาที่ยั่งยืน” บ่อย ... แต่ก็แทบจะไม่เคย
เห็นว่ารัฐไหนประเทศใด โดยเฉพาะช่วงที่กำลังพัฒนาจะสามารถดำเนินนโยบายนี้ได้อย่างแท้จริง

จริงอยู่ บางชาติในยุโรปอาจคุยว่า วันนี้นโยบายและการปฏิบัติของรัฐร่วมกับประชาชนของเขาใช้วิถีชีวิตที่เป็นการพัฒนาที่ยั่งยืน แต่ถ้าเจาะประวัติของการพัฒนาประเทศนั้น ๆ แล้ว ก็จะพบว่ามีช่วงที่ชาตินั้น ๆ ได้ทำอะไร เพื่อให้ได้ผลประโยชน์ด้วยวิธีไม่ยั่งยืนทั้งนั้น จะด้วยวิธีล่าอาณานิคม ค้าทาส แม้ในยุคสมัยใหม่ก็มีการเอารัดเอาเปรียบด้วยข้อกฎหมาย เอาพวกพ้องก่อนหลักการ เลือกปฏิบัติ เป็นต้น

ในช่วงหลัง อีกคำที่ถูกนำเสนออยู่เนือง ๆ คือ กระแสสีเขียว, กระแสรักษ์โลก และอะไร ๆ ที่ดูใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม เช่น เศรษฐกิจสีเขียว ด้วยว่าปัจจุบันผู้คนยอมรับโดยดุษฎีแล้วว่า “ภาวะโลกร้อน” เกิดจากรูปแบบของการผลิต และการบริโภคที่ไม่เขียว ไม่รัก และไม่ใส่ใจต่อโลก

จุดนี้เองที่ทำให้ชาติพัฒนาแล้ว (ซึ่งวันนี้รักโลก) และเศรษฐกิจกำลังหดตัว จึงอ้างหลักการระมัดระวังล่วงหน้า หรือ Precautionary Principle เรียกร้องประเทศกำลังพัฒนาที่กำลังขยายตัวทางเศรษฐกิจต้องอย่าปล่อยควัน ปล่อยก๊าซ ปล่อยของเสียใส่โลก (อย่างที่ชาติพัฒนาแล้วเคยทำ) บ่อยครั้งที่ใช้เรื่องเหล่านี้เป็นข้ออ้าง เพื่อเล่นงานทางการค้าต่อประเทศกำลังพัฒนาซะเลย หรือบางทีชาติพัฒนาแล้ว ก็ให้โปรแกรมอุดหนุนอุตสาหกรรมที่เป็นสีเขียวของตัว เพื่อให้มีแต้มต่อในการแข่งขัน ซึ่งขัดต่อหลักการที่เคยสั่งสอนชาติกำลังพัฒนาว่า รัฐควรปล่อยให้เอกชนแข่งขันกันเองอย่างเป็นธรรม โดยรัฐไม่ควรถือหางใคร เพราะจะทำให้การแข่งขันไม่เป็นธรรม และมีบทลงโทษในกฎหมายการค้าระหว่างประเทศ

ชาติกำลังพัฒนาจึงหันมาอ้างบ้างว่า พวกฉันก็ควรมี “สิทธิในการพัฒนา” บ้างสิ...ก็ในเมื่อประวัติของชาติพัฒนาแล้ว ล้วนเคยทำเลวร้ายต่อสิ่งแวดล้อม...เพราะฉะนั้นตาฉันล่ะ...แกก็อย่าโวยมาก

ชาติพัฒนาแล้ว จึงหยิบยกข้อพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์สารพัดมายืนยันว่า ถ้าเราชาวโลก มัวแต่เถียงกันเรื่องสิทธิ แต่ไม่ร่วมกันแก้ไขให้ถูก กลไกทางนิเวศทั้งหมดจะถึงจุดล่มสลายและทุกชีวิตก็จะไม่เหลืออยู่ดี

ในที่สุด มีการเสนอว่าน่าจะใช้หลัก “ความรับผิดชอบร่วมกันในระดับที่แตกต่าง” หรือ Common but Differentiated Responsibilities .

ถ้าเรียกให้นักเลงหน่อยก็คงเข้าข่าย “...ไม่ว่าจะย้อนไปไกล หรือจะย้อนไปไม่นานทั้งแกและฉันก็ได้ทำสิ่งผิดมาทั้งนั้น และเราก็ควรจะปรับปรุงตัวเองกันเสียใหม่ เราอาจไม่ต้องทำเหมือน ๆ กัน และอาจทำไม่ต้องเท่ากัน หรือพร้อมกัน แต่เราจะหันไปลด ละ เลิกความเลวร้ายที่เคยทำอย่างไม่รับผิดชอบ และหันมาพัฒนาวิธีที่สร้างสรรค์ให้กับตัวเองอย่างต่อเนื่อง โดยอาจเรียนรู้วิธีที่สร้างสรรค์จากกันและกันด้วยซ้ำ...”

แหม... ถ้าฝ่ายต่าง ๆ ทั้งในและที่แอบอยู่ริม ๆ การเมืองไทยจะคิด และเรียนรู้ได้อย่างเรื่อง กระแสรักษ์โลกข้างต้น ก็ดีสินะ...เอาความจริงมาพูดและเอาความจริงใจมาคุยกันไปเรื่อย ๆ เถียงกันได้แต่ไม่ด่ากัน ยันกันด้วยหลักคิดแต่ไม่ยึดติดกับฝ่าย ให้ความเที่ยงธรรมนำ ไม่ใช่ย้ำแต่คำที่ให้ประโยชน์ตัว ขัดแย้งกันได้ แต่ไม่ทำร้ายกัน...

ฝันร้าย...ที่รายล้อมมา 5 ปี จะได้หายไปเสียที


Posted By : นายวีระศักดิ์  โค้วสุรัตน์
File Under : Environment

19 กันยายน 2554 13:00 น.
ผู้อ่านทั้งหมด 3738 คน (54.196.86.89) แจ้งลบ
 
แสดงความคิดเห็น (สำหรับสมาชิก)
รายละเอียด * :
รูปภาพ :
หมายเหตุ : สำหรับไฟล์ .jpg เท่านั้น
ชื่อผู้ตอบ * :
 
5 ปีที่ขัดแย้ง
 
นายวีระศักดิ์ โค้วสุรัตน์
อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
19 กันยายน 2554 13:00 น.
ผู้อ่านทั้งหมด 3738 คน
 
 
ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา เราได้ยินคำว่า “การพัฒนาที่ยั่งยืน” บ่อย ... แต่ก็แทบจะไม่เคย เห็นว่ารัฐไหนประเทศใด โดยเฉพาะช่วงที่กำลังพัฒนาจะสามารถดำเนินนโยบายนี้ได้อย่างแท้จริง จริงอยู่ บางชาติในยุโรปอ...
อ่านต่อ | แสดงความคิดเห็น (0)
 
>> สปาบำบัด : กระแสนิยมผู้บริโภคยุคใหม่
>> รายงานการค้าและการพัฒนา 2011
>> เปิดเสรีแรงงานอาเซียน AEC 2015 ...มีจริงหรือ ?
>> จากการเมืองออสเตรเลียถึงการเมืองไทย
>> รายงานการลงทุนโลก 2011
>> เสริมบรรยากาศปฏิรูปการเมือง
>> แรงงานต้นทุน
>> ค่าแรงมาตรฐาน V ค่าจ้างขั้นต่ำ
>> บรรยากาศปรองดอง
>> นิรโทษกรรม
>> เสียสละ
>> โลจิสติกส์ : ตัวแปรสำคัญการแข่งขัน
>> เมืองไทยหลังเลือกตั้ง
>> เปิดเสรีอาเซียนกับธุรกิจการศึกษานานาชาติในไทย
>> “สเต็มเซลล์” วิทยาศาสตร์การแพทย์กับการค้าและการพัฒนา
>> Needs กับ Wants
>> เตรียมทีมไทยในเวทีสากล
>> กาแฟขม
>> การปรับตัวของเศรษฐกิจครัวเรือนในสหรัฐ
>> พลังงานนิวเคลียร์ คุ้มค่า หรือหายนะ
>> กฎหมายในฐานะเครื่องมือลดโลกร้อน
>> ASEAN : มองอย่างเข้าใจ
>> “เรา” จะคุ้มครองการลงทุนของไทยในต่างแดนได้อย่างไร ?
>> แย่งกันขีดเส้นสมมุติ...
>> ประเด็นร้อนของ “จีน”
>> Food Security vs. Energy Security
>> อัศวิน SDR
>> แรงงานจบใหม่ ล้นตลาดหรือขาดแคลน
>> สูงวัย...ต้องใจสู้ ...
>> สมดุลของ : พืชอิ่มท้องกับพืชอิ่มถัง
>> ห่วงแบรนด์ . . .ห่วงไทย
>> ฮาลาล.....บริบทที่ไทยไม่ควรมองข้าม
>> กำเนิดทฤษฎีใหม่
>> ข้าว : อ่านเขาแล้วมองตัวเรา !
>> จาก REDD ถึง REDD+ แนวคิดใหม่ในการลดโลกร้อน
>> อิสลาม, ธนาคารและการค้าระหว่างประเทศ
>> Climate Change
>> ปรองดอง
>> โลกมุสลิม......ทางเลือกใหม่ของไทย
>> Climate Change ประเด็นร้อนที่ต้องตัดสินใจ
>> ภาวะโลกร้อนภัยที่คนไทยไม่ควรมองข้าม
>> เทรนด์ไหน ? คือคุณ...
>> ปฏิรูปการศึกษา
>> Best Country
 
   
 
 
Dai-Ka.com