|
   
 

โลกมุสลิม......ทางเลือกใหม่ของไทย

ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ประเทศไทยได้ให้ความสำคัญและมีความผูกพันกับประเทศที่พัฒนาแล้วในโลกตะวันตกไม่ว่าจะเป็นในด้านการค้า การลงทุน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และดูเหมือนว่ามองข้ามความสำคัญของโลกมุสลิมโดยเฉพาะอย่างยิ่งตะวันออกกลาง จึงส่งผลให้ความสัมพันธ์ไม่คืบหน้าเท่าที่ควร รวมทั้งนโยบายของระดับผู้นำต่อโลกมุสลิมยังขาดรูปธรรมที่ชัดเจนและขาดความต่อเนื่อง ยุคโลกาภิวัตน์ได้ทำให้ผู้คนเคลื่อนย้ายข้ามพรมแดนได้ง่ายขึ้น เงินทุน สินค้า และข้อมูลข่าวสารเคลื่อนไหวได้ง่ายและรวดเร็วเหมือนไม่มีพรมแดน สังคมมีความหลากหลายมากขึ้น การมองข้ามโลกมุสลิมซึ่งกำลังมีนัยยะสำคัญในหลายๆด้าน และการละเลยไม่สะสมองค์ความรู้เกี่ยวกับโลกมุสลิมน่าจะไม่ใช่ทางเลือกที่ดีนักสำหรับประเทศไทย

เมื่อสองปีที่ผ่านมา วิกฤติธุรกิจสินเชื่อและการลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ในสหรัฐอเมริกา ทำให้สถาบันการเงินหลายแห่งล้มลงและขยายตัวไปยังกลุ่มประเทศทุนนิยมจนกลายเป็นวิกฤติแฮมเบอร์เกอร์ สร้างความปั่นป่วนให้กับตลาดเงินและตลาดทุนทั่วโลก สถาบันหลักทางการเงินใหญ่หลายสถาบันทั้งในสหรัฐอเมริกาและอังกฤษ ยุโรป ล้มลง ในขณะเดียวกันกลุ่มประเทศตะวันออกกลางได้รับผลกระทบค่อนข้างน้อย ธุรกิจและการลงทุนของตะวันออกกลางยังคงเฟื่องฟูทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ประเทศสมาชิก Gulf Co-operation Council (GCC) ได้แก่ ซาอุดิอาระเบีย โอมาน สหรัฐอาหรับเอมิเรต การ์ตา คูเวตและบาร์เรน ลดการทำธุรกิจและการลงทุนในยุโรปและอเมริกาลง แต่หันมาทำธุรกิจและลงทุนในกลุ่มประเทศอาเซียนมากขึ้น ประเทศไทยนับเป็นหนึ่งประเทศในอาเซียนที่นักธุรกิจและนักลงทุนกำลังให้ความสนใจ ทั้งนี้ไทยต้องตระหนักว่ามูลค่าการลงทุนของกลุ่มประเทศ GCC ต่อภูมิภาคอาเซียนไม่ได้ขึ้นอยู่กับปัจจัยพื้นฐานเพียงเท่านั้น แต่จะต้องมีความสัมพันธ์ในระดับผู้นำ กล่าวคือ จะต้องมีการเดินทางไปเยือนและดำเนินนโยบายเชิงรุกอย่างต่อเนื่อง เป็นต้น ผลการศึกษาจากงานวิจัยเรื่อง พื้นฐานธุรกิจและการลงทุนกับตะวันออกกลาง พบว่า การประกอบธุรกิจและการลงทุนของตะวันออกกลางวางอยู่บนพื้นฐานกฎหมายอิสลาม (ชารีอะห์) ดังนั้น การดำเนินธุรกิจและการลงทุนกับตะวันออกกลางไม่ควรเกี่ยวข้องกับดอกเบี้ย การพนัน การหลอกลวง ความไม่ชัดเจน การเอารัดเอาเปรียบ และไม่เป็นพิษเป็นภัยต่อตนเองและสังคม แต่ควรส่งเสริมการประกอบธุรกิจและการลงทุนด้วยการแบกรับความเสี่ยงร่วมกัน และการแบ่งผลกำไรร่วมกันแทนที่ระบบดอกเบี้ย ควรเปิดโอกาสหรือออกกฎเกณฑ์เพื่อเอื้อให้นักธุรกิจตะวันออกกลางเข้ามาทำธุรกิจ โดยอาจส่งเสริมให้ลงทุนในภาคอุตสาหกรรมอาหารฮะลาล โรงแรม รีสอร์ท โรงพยาบาล และอื่นๆ เท่าที่เป็นไปได้ นอกจากนี้รัฐควรสนับสนุนธนาคารอิสลามและตลาดหลักทรัพย์ เพื่อหาช่องทางเปิดตลาดหุ้นอิสลาม ตลอดจนออกมาตรการดึงเงินทุนจากตะวันออกกลาง ควรจัดสัมมนาทั้งภาควิชาการและภาคปฏิบัติหรือฝึกอบรมอยู่เสมอ ตลอดจนจัดตั้งองค์กรเพื่อให้คำปรึกษาเกี่ยวกับธุรกิจและการลงทุนกับตะวันออกกลาง หรือ ก่อตั้งสถาบันศึกษาการเงินอิสลามนานาชาติขึ้นในประเทศไทย

ตลาดโลกมุสลิมนั้นยังไม่เป็นที่รู้จักดีสำหรับคนไทย ไทยได้เปิดตลาดและประสบความสำเร็จใน อเมริกา ยุโรป ญี่ปุ่น แต่ตลาดเหล่านี้มีการแข่งขันสูง หากการค้าและการลงทุนของไทยได้รับการกระจายฐานไปสู่โลกมุสลิมที่มีประชากรอยู่ประมาณ 2,000 ล้านคน ก็น่าจะเป็นประโยชน์ที่ดียิ่ง เมื่อช่วงที่น้ำมันมีราคาสูงประเทศกลุ่ม GCC มีรายได้จากการขายน้ำมันเป็นจำนวนมหาศาล (Petrol-Dollar) เมื่อไม่นานมานี้ผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศและกระทรวงพาณิชย์ของกัมพูชาเยือน 57 ประเทศมุสลิมตามนโยบายของสมเด็จฯ ฮุนเซ็น ซึ่งสนใจที่จะรับการลงทุนจากประเทศกลุ่ม GCC มุ่งสร้างสัมพันธไมตรีที่ดีกับโลกมุสลิม โดยการมอบที่ดินใกล้กับสนามบินแห่งชาติกัมพูชาเพื่อสร้างสุเหร่า ความสัมพันธ์ระหว่างกัมพูชากับตะวันออกกลางกำลังพัฒนาขึ้นอย่างมีนัยยะ ปัจจุบันมีบริษัทจากกลุ่ม GCC ลงทุนปลูกผักในกัมพูชาเพื่อสร้างความมั่นคงด้านอาหาร ใช้เงินลงทุนประมาณ 200 ล้านเหรียญสหรัฐต่อ 1 บริษัท

จีนเป็นอีกประเทศหนึ่งซึ่งพยายามสร้างความสัมพันธ์เชิงยุทธศาสตร์โดยการครองใจอาหรับให้ได้ ไม่นานมานี้ ผู้นำจีน หู จิ่นเทา เดินทางไปพบกับกษัตริย์ซาอุดิอาระเบียเพื่อเจรจาการก่อสร้างทางรถไฟมูลค่า 500,000 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยนำเด็กกำพร้าที่เป็นมุสลิมจากจีนประมาณ 20 คนไปด้วย ประธานาธิบดี หู จิ่นเทา รู้ว่าโลกมุสลิม ให้ความสำคัญเรื่องนี้เป็นอย่างมาก การกระทำดังกล่าวซื้อใจอาหรับได้เป็นอย่างดี จีนอธิบายว่ากำไรที่ได้จะนำมาดูแลเด็กกำพร้าเหล่านี้ อีกทั้งจะไม่ขอรับค่าจ้างเป็นเงินแต่ขอเป็นน้ำมันเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยน และจะยังไม่ขุดไปทันที นี่คือยุทธศาสตร์ในการทำการค้าอย่างจีน น้ำมันเป็นยุทธ์ภัณฑ์ ประเทศใดมีน้ำมันประเทศนั้นมีความมั่นคง

อีกตัวอย่างหนึ่งคือ กรณีของเกาหลีใต้ 30 ปีก่อน GDP เกาหลีใต้ เทียบเท่ากับไทยหรืออาจน้อยกว่าด้วยซ้ำ แต่ปัจจุบันนี้ GDP เกาหลีใต้สูงกว่าไทยถึง 3 เท่า สิ่งนี้ไม่ได้เกิดโดยโชคช่วย แต่เกาหลีใต้ร่ำรวยจากการรับเหมาก่อสร้างในตะวันออกกลาง โดยใช้แรงงานผู้รับเหมาไทย การรับเหมาก่อสร้างมีรัฐบาลเป็นหลักในการสนับสนุน โดยมีข้อตกลงว่า หากผู้รับเหมาลงทุนแล้วขาดทุนรัฐบาลจะชดเชยให้ ประเทศเหล่านี้เป็นประเทศที่ตลาดการลงทุนไทยยังไม่รู้จักศักยภาพในการเจาะตลาดเหล่านี้ภาคเอกชนเพียงอย่างเดียวยังไม่สามารถเข้าถึงได้ รัฐบาลยังคงจำเป็นที่จะต้องสวมบทบาทแกนนำ

การเจาะตลาดมุสลิมนั้น เราจะมองตลาดเพื่อมุ่งการค้าอย่างเดียวไม่ได้ หากแต่เราต้องเข้าให้ถึงแง่มุมวัฒนธรรมอิสลาม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ต้องเข้าใจหลักการอิสลาม มิใช่เพียงว่า อิสลามไม่กินหมู รวมถึงหลักการชารีอะห์ (กฎหมายอิสลาม) เพื่อสร้างและรักษาฐานการตลาดในระยะยาวต่อไป

Posted By : นายวีระศักดิ์  โค้วสุรัตน์
File Under : General

18 ตุลาคม 2553 11:15 น.
ผู้อ่านทั้งหมด 3102 คน (54.196.86.89) แจ้งลบ
 
แสดงความคิดเห็น (สำหรับสมาชิก)
รายละเอียด * :
รูปภาพ :
หมายเหตุ : สำหรับไฟล์ .jpg เท่านั้น
ชื่อผู้ตอบ * :
 
5 ปีที่ขัดแย้ง
 
นายวีระศักดิ์ โค้วสุรัตน์
อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
19 กันยายน 2554 13:00 น.
ผู้อ่านทั้งหมด 3738 คน
 
 
ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา เราได้ยินคำว่า “การพัฒนาที่ยั่งยืน” บ่อย ... แต่ก็แทบจะไม่เคย เห็นว่ารัฐไหนประเทศใด โดยเฉพาะช่วงที่กำลังพัฒนาจะสามารถดำเนินนโยบายนี้ได้อย่างแท้จริง จริงอยู่ บางชาติในยุโรปอ...
อ่านต่อ | แสดงความคิดเห็น (0)
 
>> สปาบำบัด : กระแสนิยมผู้บริโภคยุคใหม่
>> รายงานการค้าและการพัฒนา 2011
>> เปิดเสรีแรงงานอาเซียน AEC 2015 ...มีจริงหรือ ?
>> จากการเมืองออสเตรเลียถึงการเมืองไทย
>> รายงานการลงทุนโลก 2011
>> เสริมบรรยากาศปฏิรูปการเมือง
>> แรงงานต้นทุน
>> ค่าแรงมาตรฐาน V ค่าจ้างขั้นต่ำ
>> บรรยากาศปรองดอง
>> นิรโทษกรรม
>> เสียสละ
>> โลจิสติกส์ : ตัวแปรสำคัญการแข่งขัน
>> เมืองไทยหลังเลือกตั้ง
>> เปิดเสรีอาเซียนกับธุรกิจการศึกษานานาชาติในไทย
>> “สเต็มเซลล์” วิทยาศาสตร์การแพทย์กับการค้าและการพัฒนา
>> Needs กับ Wants
>> เตรียมทีมไทยในเวทีสากล
>> กาแฟขม
>> การปรับตัวของเศรษฐกิจครัวเรือนในสหรัฐ
>> พลังงานนิวเคลียร์ คุ้มค่า หรือหายนะ
>> กฎหมายในฐานะเครื่องมือลดโลกร้อน
>> ASEAN : มองอย่างเข้าใจ
>> “เรา” จะคุ้มครองการลงทุนของไทยในต่างแดนได้อย่างไร ?
>> แย่งกันขีดเส้นสมมุติ...
>> ประเด็นร้อนของ “จีน”
>> Food Security vs. Energy Security
>> อัศวิน SDR
>> แรงงานจบใหม่ ล้นตลาดหรือขาดแคลน
>> สูงวัย...ต้องใจสู้ ...
>> สมดุลของ : พืชอิ่มท้องกับพืชอิ่มถัง
>> ห่วงแบรนด์ . . .ห่วงไทย
>> ฮาลาล.....บริบทที่ไทยไม่ควรมองข้าม
>> กำเนิดทฤษฎีใหม่
>> ข้าว : อ่านเขาแล้วมองตัวเรา !
>> จาก REDD ถึง REDD+ แนวคิดใหม่ในการลดโลกร้อน
>> อิสลาม, ธนาคารและการค้าระหว่างประเทศ
>> Climate Change
>> ปรองดอง
>> โลกมุสลิม......ทางเลือกใหม่ของไทย
>> Climate Change ประเด็นร้อนที่ต้องตัดสินใจ
>> ภาวะโลกร้อนภัยที่คนไทยไม่ควรมองข้าม
>> เทรนด์ไหน ? คือคุณ...
>> ปฏิรูปการศึกษา
>> Best Country
 
   
 
 
Dai-Ka.com